Gebyr

Kommunens gebyrmodell avgjør hvordan kommunens kostnader skal fordeles mellom de ulike abonnentene. Oppbygging av en gebyrmodell som gir en rettferdig fordeling, krever bevissthet i de valg som gjøres.

Utforming av en god gebyrmodell—relevante valg

Her oppsummerer vi relevante valg som må gjøres ved utarbeidelse av en gebyrmodell. Anbefalingene er hentet fra Norsk Vanns Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter utgitt i 2011.

Norsk Vann rapport om gebyrforskrifter

Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp, kan lastes ned her. Veiledningen bygger på sentralt regelverk slik det lå i 2011, samt kartlegging og erfaringer fra både kommuner, forbrukerorganisasjoner og myndigheter fra samme tidspunkt.

Norsk Vann håper at regjeringen vil følge opp forslaget fra Overvannsutvalget om å innføre et eget overvannsgebyr. Vi legger opp til en revisjon av gjeldende veileder når vi vet mer om utfallet av regjeringens arbeid.