Nytt og nyttig

Her finner du snarveier til innhold som kan være nyttig eller aktuelt for tiden:

Investeringsbehov

Norsk Vann har utgitt en rapport om Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp frem til 2040. Rapporten viser at norske kommer de neste 20 årene må oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 mrd. kroner.

Hvordan sikrer vi abonnentenes tillit til gebyrsystemet når kostnadene øker?

 

Selvkost

Kommunene er pålagt ved lov å yte vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at abonnentene skal dekke kommunens kostnader ved å produsere tjenesten gjennom et gebyr.  

Hvordan sikrer vi at kostnadene ikke blir høyere enn nødvendig, og at gebyrveksten blir forutsigbar for abonnentene?

Gebyr

Alle kommuner må vedta kommunale forskrifter som skal gi regler for hvordan vann- og avløpsgebyrene i kommunene skal beregnes.

Hvordan sikrer vi et regelverk som gir en rettferdig fordeling av kommunens kostnader og er enkelt å forstå for abonnenten?