Kontakt oss

Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål gjennom å lete på nettsiden, kan du som er medlem i Norsk Vann stille spørsmål her.

Hvis svaret har generell interesse, vil det bli lagt ut i anonymisert form under «FAQ: Spørsmål og svar fra vannbransjen».

Ingen spørsmål legges ut uten avsenders godkjennelse. Svarene vil her bli kategorisert ut ifra tema, selvkost, gebyr eller KOSTRA.

Vi søker å besvare alle spørsmål så raskt som mulig.

7 + 10 =