Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp

Norsk Vann så i 2010 behovet for å evaluere erfaringene med lokale gebyrforskrifter fastsatt etter 2007 og utgi en rapport med nærmere veiledning for utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter. Denne veiledningen angir hvordan kommuner og vann- og avløpsselskap kan finansiere vann- og avløpstjenestene til abonnentene basert på selvkostprinsippet, innenfor det regelverket som regulerer kravene til vann- og avløpssektoren. Et sentralt tema i veiledningen er hva som er nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren.

Denne rapporten kan du lese eller laste ned ved å klikke på bildet over.