Dersom vi har anledning til dette, vil det i så fall være mest korrekt å føre slike kostnader i drift- eller investeringsregnskapet? Har vi anledning til å kreve momsfradrag for tilskudd til private stikkledninger? Svar I henhold til forurensningsforskriften § 16-1...

les mer