Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet?

Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor det som regnes som nødvendige kostnader for kommunen – og dermed utenfor det som kan dekkes av gebyrene etter selvkostprinsippet. Eventuelt eierskap i et AS må derfor finansieres gjennom det ordinære kommunebudsjettet».

Flere innlegg